top of page

Algemene voorwaarden BunnyCat & Co

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de klant en de dierenoppas + Trimsalon  tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden is echter alleen  mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door beide partijen.   

Door gebruik te maken van de oppas aan huis service , trimsalon en uitlaatservice gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.   

Schade / aansprakelijkheid   

•  U blijft aansprakelijk voor schade aangericht door uw dier aan derden en/of aan uw eigendommen.   

Gezondheid   

 • De oppas behoudt zich het recht, indien nodig, diergeneeskundige hulp in te roepen als uw dier dit nodig heeft. Uiteraard wordt er dan eerst contact opgenomen met u voor overleg. Indien er na herhaalde pogingen geen contact tot stand komt is de dierenoppas gerechtigd naar eigen inzicht te handelen.   

 • Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar.   

 • Opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van de contactgegevens van uw dierenarts. En dat de dieren vrij zijn van wormen en vlooien. Mochten er vlooien worden gezien zal de oppas de dieren ontvlooien. De kosten hiervan bedragen 8 euro per dier.    

Afzeggen en opzeggen   

 • Bij verhindering dient de opdrachtgever zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij de opdrachtnemer. Bij te laat afmelden worden de kosten in rekening gebracht.   

 • De oppas heeft te allen tijde het recht afspraken af te zeggen in geval van:   

 • Ziekte   

 • Privé / familie omstandigheden   

De afspraak wordt dan niet in rekening gebracht, reeds betaalde afspraken worden terugbetaald.   
 

Het (sleutel)contract  

 • De klant verplicht zich ervoor te zorgen dat de oppas toegang heeft tot de plaats waar de dieren verblijven, om voor ze te kunnen zorgen.   

 • Afspraken betreffende huissleutels staan in het sleutelcontract.   

 • De oppas zal zeer zorgvuldig met uw huissleutels omgaan (niet dupliceren, niet voorzien  van adresgegevens, zorgvuldig bewaren). Na afloop van de oppasperiode zal de huissleutel worden geretourneerd aan de eigenaar op een door u gewenste wijze. Van verlies of diefstal  

van de sleutel zal de eigenaar in kennis worden gesteld. De oppas is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade hiervan.    

 • De oppas opdracht is teneinde als de oppas een thuiskomstbericht heeft ontvangen (per mail, telefonisch of WhatsApp.) van de eigenaar. Zonder bericht wordt de oppas voortgezet, de daarvoor verschuldigde vergoeding wordt achteraf in rekening gebracht  en dient binnen 10 dagen te worden voldaan.    

   

 • Opdrachtnemer zal altijd zorgvuldig met uw gegevens omgaan, en daarbij nooit uw gegevens met derden delen.   

Oppas aan huis  Het verblijf   

 • Door de oppas bij u thuis te ontvangen geeft u blijk van vertrouwen in de oppas. De oppas zal al het mogelijke doen om het verblijf voor uw dier(en) zo prettig mogelijk te maken.    

 • Een deskundige verzorging en liefdevolle omgang met uw dier(en) staat bij de oppas voorop, derhalve kan de oppas nimmer aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, verwonding of overlijden van uw huisdier.   

 • De opdrachtgever zorgt voor alle benodigde materialen (voer, medicijnen, stro, gritt etc.) voor de gehele oppasperiode. Indien er toch een tekort voordoet, zal de oppas dit aanvullen. Kosten van de aanschaf en de tijd die de oppas er aan spendeert komen voor rekening van de eigenaar.    

  

De Individuele uitlaatservice  

Tijdens het uitlaten van uw hond  

De uitlaatservice behoudt zich het recht voor om honden te weigeren mocht hij agressief gedrag vertonen of te sterk zijn om op een normale manier uit te kunnen laten.  

De uitlaatservice behoudt zich het recht voor bij extreme weersomstandigheden zoals sneeuw of extreme hitte, de wandelingen aan te passen. Met het welzijn van de hond in het oog houdend.   

De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor de daden van de hond.  

De opdrachtgever accepteert dat de hond wel eens nat of vies thuis kan komen van een wandeling. Wij drogen hem natuurlijk zo goed mogelijk af.   

De honden uitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade of dierenartskosten die daar eventueel het gevolg van zijn.  

De uitlaatservice gaat met respect, liefde en verantwoorde wijze met de honden om.  

  

  

  

Afmeldingen  

Opdrachten kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden.  

Annuleert u de opdracht te laat dan worden de kosten in rekening gebracht.   

Betalingen  

De vergoeding voor de diensten, geleverd door BunnyCat & Co, geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde factuur.  De uiterste betalingsdatum is veertien dagen na factuurdatum.  

   

De oppas en de uitlaatservice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van een dier. Als dit toch gebeurt, zal de oppas vanzelfsprekend alles in het werk stellen het dier zo snel mogelijk terug te vinden.   

De oppas en de uitlaatservice behoudt zich ten allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen.   

De oppas en de uitlaatservice kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.   

Het intakeformulier met daarbij uw gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld en zullen niet aan derden worden gedeeld.   

   

De oppas, uitlaatservice en trimsalon gaat op verantwoorde wijze met uw dieren om en zal uw dieren met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.   

bottom of page